Tv-licensens öde avgörs i slutändan av regeringen och riksdagen. Avskaffas den kommer Radiotjänst i Kiruna att läggas ner.

Poängen med omgörningen är att politisk styrning av public service-bolagen ska kunna undvikas i största möjliga mån, rapporterar Ekot. Bland bolagen – Sveriges radio (SR), Sveriges television (SVT) och Utbildningsradion (UR) – har däremot tvärtom uttryckts oro över att den politiska styrningen skulle öka om tv-licensen tas bort.

Skatten ska vara skild från statsbudgeten, även om det precis som i dag blir politiska beslut som avgör hur mycket public service-bolagen får kosta.

Riksdagen får ta slutlig ställning till tv-licensens vara eller inte vara. Försvinner den läggs Radiotjänst i Kiruna ner från den första januari 2014 då ett nytt public-service-avtal börjar gälla.

SR, SVT och UR ska också krävas på tydligare och bättre rapportering om hur de uppfyller sändningsavtalens villkor, rapporterar Ekot.