Försämringen återspeglar vad institutet kallar de negativa prognoserna över Spaniens mer långsiktiga kreditvärdighet, och risken att de berörda regionerna inte kommer att nå sina budgetmål.

Standard and Poor's nedgraderade nyligen även hela Spaniens kreditbetyg.