Gunilla Saltin, chef för dotterbolaget Södra Cell, har utsetts till tillförordnad vd.