Priserna i storstadsområdet Stormalmö sjönk med 1 procent jämfört med tremånadersperioden före och föll med 8 procent jämfört med samma period i fjol.

Snittpriset för svenska småhus låg på 2 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.