Antalet sysselsatta var i mars 4 643 000 personer, jämfört med 4 565 000 personer under samma månad förra året.

Rensat för säsongsvariationer var arbetslösheten 7,3 procent i mars, jämfört med 7,5 procent i februari och 7,7 procent i mars 2011.