Ska vi tolka det som att sistadatumet är framflyttat nu?

- Saab fortsätter att prata med kineserna även efter den 15 november, det är allt jag kan säga. Jag vet inte om vi kommer att skicka ut något officiellt pressmeddelande men så är det, säger Eric Geers.

- Men det är jätteviktigt att de kommer överens med GM också, säger han.