Det är därmed det största försprånget som nej-sidan haft sedan man började mäta eurosympatierna. Före sommaren och den finansiella oron i eurozonen var skillnaden mellan ja- och nej-sidan mycket mindre.

Kostnaderna för Danmark för att stå utanför har också minskat vilket antas ha bidragit till att allt fler säger nej.