Ekonomer hade väntat sig ett definitivt indextal på 77,8.

Det index som mäter konsumenternas uppfattning om deras nuvarande finansiella situation steg till 87,2 i maj från 82,9 i april. Det index som mäter förväntningarna om de närmaste tolv månaderna steg också.