Arbetsmiljöinspektörer anklagade 2010 förre högste chefen Didier Lombard och hans andreman Louis-Pierre Wenes för att skada de anställdas psykiska hälsa i samband med en omfattande omstrukturering.

Åren 2008-2009 tog 35 anställda sitt liv. Det är visserligen lägre än genomsnittet i landet - företaget har 105 000 anställda - men flera av dem hade lämnat självmordsbrev om stress på jobbet.