Omsättningen uppgick till 1 982 miljoner kronor, jämfört med 1 816 miljoner kronor ett år tidigare.