Walmarts största dotterbolag utanför USA, Wal-Mart de México, betalade stora pengar i mutor bland annat för att snabbare få byggnadstillstånd för sina varuhus och skynda på företagets expansion i landet.

En högt uppsatt jurist vid Walmart i USA meddelades i september 2005 om förhållandena av en före detta direktör i Mexiko. En efterföljande utredning visade att drygt 160 miljoner kronor i mutor betalats ut, med Mexikoledningens goda minne.

Huvudkontoret i USA valde, trots rekommendationer från företagets egen utredare, att stänga ner utredningen, enligt New York Times.