Nettoförlusten för perioden oktober-mars ökade med 4,3 procent till 288 miljoner pund, motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor.