Ökningstakten steg därmed från 14,8 procent i november.

Analytiker hade väntat sig en ökningstakt på 15,0 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Volymen av utestående yuanlån steg med 18,8 procent i årstakt i december, och bankerna förmedlade 771,7 miljarder yuan i nya lån under månaden.

Valutareserven steg med 27,3 procent i årstakt i december till 1.950 miljarder dollar.