G20-gruppens finansministrar träffas senare i veckan i Washington för att diskutera hur IMF:s kassa ska kunna bli tillräckligt stark för att klara att hejda skuldkrisen i Europa.

IMF-chefen Christine Lagarde välkomnade Japans löfte om nya miljarder till valutafonden.

”Detta är ett viktigt steg framåt” i arbetet med ”att förebygga och bekämpa kriser och främja global ekonomisk stabilitet”, sade hon i ett uttalande.

Hon uppmanade andra medlemsländer att följa Japans exempel:

- Världens länder bör ställa upp med ytterligare minst 400 miljarder dollar, motsvarande 2 700 miljarder kronor, till IMF för att möta krishärdar som den i euroländerna, säger hon till tyska tidningen Frankfurter Allgemeine.

Sverige är inledningsvis berett att ställa upp med 10 miljarder dollar, nära 70 miljarder kronor, till IMF, säger finansminister Anders Borg enligt Reuters.

Maximalt kommer Sverige att bidra med 100 miljarder kronor.