Efter avslöjandena Åklagaren inleder förundersökning
i SCA-härvan

Uppgifter till SvD Näringsliv: Bevismaterial har säkrats.