Jobbökningen var bättre än väntat.Ekonomer hade i genomsnitt räknat med 135 000 nya jobb.

Samtidigt reviderades septembers jobbökning ned kraftigt, från 162 000 till 88 200.

Produktiviteten utanför jordbrukssektorn steg preliminärt med 1,9 procent på årsbasis under det tredje kvartalet, enligt officiell statistik. Ekonomer hade förväntat sig en ökning med 1,6 procent, enligt Reuters sammanställning.

Produktiviteten inom tillverkningsindustrin föll under samma period med 0,4 procent. Det var den första nedgången sedan början av 2011.

Inköpschefsindex för USA var samtidigt 51 i oktober, den lägsta nivån sedan september 2009. I september var index 51,3.

Konsumenterna i USA tror samtidigt på en ljusnande framtid. Konsumentförtroendet steg i oktober till 72,2, från 68,4 i september, enligt undersökningsföretaget Conference Board.

Index för hur man uppfattar situationen just nu ligger på 56,1. Indexet som mäter förväntningarna på framtiden ligger avsevärt högre, 82,9. Båda har stigit i jämförelse med september.

I morgon publiceras officiell statistik över den totala sysselsättningen i USA.

Populära quiz på nliv.se:

Quiz: Telia och skandalerna

Vad kan du om världens valutor?

Har du koll på snabbmatskedjorna?

Har du koll på svenska finansministrar?

Kan du räkna med procent?

Känner du igen kända reklamslogans?