Det sade ECB-chefen Mario Draghi inför Europaparlamentets ekonomiska utskott på onsdagen.

Samtidigt finns nedåtrisker i form av förnyade spänningar i skuldkrisen och möjliga spillovereffekter. Ytterligare ökningar av råvarupriserna kan också dämpa tillväxten.

Inflationen väntas ligga över 2 procent i år, men sedan sjunka under 2 procent tidigt nästa år.

Inflationstrycket väntas förbli måttligt och inflationsriskerna är i stort balanserade. ECB granskar särskilt andrahandseffekter från energipriser, löner och vinster.