Index uppgick i september till 46,1, jämfört med 47,2 månaden före. Bakom siffrorna döljer sig krympande orderingångar och större varsel.

Med det är stor skillnad mellan länderna - en spegling av skillnaderna i ekonomin i respektive land. Spaniens tjänsteindex var i september 40,2, medan Tysklands var 49,7. För spansk del innebar det ett rejält fall, medan det tyska indexet steg.

Ett index över 50 indikerar tillväxt.