Inflationstakten är den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna.

Den underliggande inflationen, enligt måttet KPIF, var 0,9 procent i februari.

Framför allt är det fallande räntekostnader, lägre elpriser och sänkta priser på hemelektronik som ligger bakom de fallande konsumentpriserna (KPI) på helårsbasis. Däremot har priserna på livsmedel och kläder stigit, liksom hyran och även paketresor, enligt SCB.

En snabb internationell jämförelse visar enligt Eurostats snabbstatistik att inflationstakten var 1,8 procent för EMU-länderna i februari 2013.

Uppgiften om att Sverige har deflation väcker kritiska reaktioner på twitter, främst mot Riksbanken och dess chef Stefan Ingves. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt skriver så här: ”En lyckad penningpolitik? Sverige har deflation. Hög tid för ett sysselsättningsmål för riksbanken.” Autostock, som följer börsen, skriver: ”Sverige har deflation och onödigt hög arbetslöshet. Tack Ingves.”

Socialdemokraten Lars G Linder i Eskilstuna har en annan måltavla när han konstaterar att ”Sverige behöver en mer expansiv ekonomisk politik!”

• EXTRA: Riksbankens inflationsmål

Har du koll på senaste veckornas nyheter?

V40: Vilket varumärke är mest värdefullt?

V39: I vilket land lade Björn Borg ned?

V38: I vilken bilklass vann Volvo?