Nästan år bedömer banken att tillväxten landar på 2,1 procent och att den blir 3,7 procent 2014.

Det mesta talar för också att Riksbanken sänker styrräntan till 1,25 procent i oktober.

”Starka offentliga finanser, starka banker, låg inflation och låga räntor är några av de faktorer som gynnar oss”, skriver SBAB.

Den svenska ekonomin står sig överraskande stark trots problemen i omvärlden. En lågkonjunktur kan dock inte undvikas och riskerna för större bakslag är betydande, skriver SBAB-ekonomerna.