Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med endast 0,4 procent i år, enligt prognosen. Nästa år blir tillväxten 1,8 procent, tror bankens ekonomer.

Avmattningen medför att arbetslösheten stiger och att Riksbanken sänker räntan ytterligare under andra halvåret i år, enligt Nordea.