Karin Granqvist, ledamot i Kungliga Konstakademin sedan 2004, var en två konstexperter i den jury som hade i uppdrag att välja ut ett vinnande bidrag i formgivningstävlingen.

– Det är inte nyskapande och saknar verkshöjd, säger hon om det vinnande bidraget.

– När man ger utrymme för konstnärer att göra saker så ska man också utnyttja det utrymmet.


Granqvist hade hellre sett att bidraget ”Älskade aktörer” (Hans Cogne, Clara Terne och Lars Sjööblom) hade vunnit tävlingen.

– Det är måleriskt, välkomponerat och innerligt, säger hon.

Både Granqvist och den andre konstexperten i juryn, Jordi Arkö, tycker att de cirka tre månader som konstnärer och formgivare hade på sig för att färdigställa sina förslag var för lite.

– Tre månader för tolv bilder är inte mycket tid, säger Arkö.