De svenska pensionärerna utgör en fjärdedel av landets befolkning, men med en köpkraft på knappa 14 000 PPS* är de bland de sämre ekonomiskt ställda i Europa. Det visar en jämförelse som AMF Pension har gjort.

-Det är lite förvånande att vi inte placerar oss högre upp i en EU-jämförelse, säger Ingvar Skeberg, vice vd för AMF Pension.

I jämförelsen, som toppas av Österrike följt av Nederländerna och Storbritannien, har den köpkraftskorrigerade inkomsten mellan 23 länder i Europa granskats.

Sämst ekonomiskt ställt har de nya medlemsländernas pensionärer där Estland, Lettland och Litauen alla har en köpkraft under 5 000 PPS, en fjärdedel av Österrikarnas köpkraft.

Antalet äldre ökar samtidigt i hela Europa och 2035 beräknas hela 40 procent av svenskarna vara 65 år eller äldre.

*Fotnot: För att jämförelser ska kunna göras länderna mellan används den köpkraftskorrigerade inkomsten i Europa som indikator. Den benämns PPS av den europeiska statistiska myndigheten Eurostat. En PPS är lika mycket värd i alla delar av EU-25.