Totalt kommer cirka 1,2 miljarder av skulderna att återbetalas under året.

Befintliga och nya aktieägare har åtagit sig att teckna emissionen fullt ut. Teckningskursen är satt 400 kronor, skriver Eniro i ett pressmeddelande.

Preferensaktierna kommer att ha företräde till i förväg bestämt belopp som ökar med tiden, inledningsvis 48 kronro årligen per preferensaktie. Avkastningen motsvarar 12 procent årligen, vilket betalas ut kvartalsvis.

Aktieägare som representerar 36,5 procent av antalet aktier i Eniro har meddelat att de ställer sig positiva.

Utspädningen blir cirka 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna.

Samtidigt gör Eniro en reavinst på cirka 150 miljoner kronor och förbättrar den finansiella nyckeltalen väsentligt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.