En genomsnittlig villaägare med rörligt elpris betalar i snitt 132 öre per kilowattimme för januari månads förbrukning. Ännu dyrare, 142 öre per kilowattimme, blir det för lägenhetsinnehavare.

”Under januari var det rörliga priset i genomsnitt 30 öre dyrare per kilowattimme än under samma månad förra året. För konsumenter i villa med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar innebär det en merkostnad på i genomsnitt 700 kronor jämfört med samma månad förra året”, skriver Energimarknadsinspektionen.

Elpriset till konsumenterna sätts i efterhand, baserat på det genomsnittliga elpriset på den nordiska elbörsen under föregående månad.

Därför är det först nu som konsumenterna kommer att se effekterna av pristopparna i januari, då elen tillfälligt kostade över 10 kronor per kilowattimma. Detta bidrar, föga förvånande, till att driva upp månadsgenomsnittet.