Helena Jonsson fick, enligt egen utsago, Bondesveriges finaste uppdrag då hon blev förbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, våren 2011. Hon var inte helt oprövad eftersom hon tidigare var vice ordförande och dessförinnan styrelseledamot i flera år. Hon är också egen företagare inom den gröna näringen.

– Vi har stora globala utmaningar framför oss när det gäller livsmedelsförsörjning och energiomställning. Här kan vi bönder verkligen göra skillnad, vi har verktyg att bidra till lösningarna, sa hon i en intervju efter utnämningen.

Hon anser att den svenska köttproduktionen är en av de mest klimatsmarta i världen och sågar idén om ”köttfria måndagar” eftersom det inte löser några klimatproblem.

Tidningen Restaurangvärlden utnämnde henne till en av Matsveriges mäktigaste 2012, eftersom hon ”snabbt har satt sig i respekt både inom och utanför branschen, sedan hon tillträdde”. Hon får också uttala sig i energi- och miljöfrågor och frågor om rovdjur, älgar och vildsvin i olika branschorgan. ”LRF har blivit allt tydligare när det kommer till jaktfrågor sedan Helena Jonsson tog över som ordförande”, enligt tidningen Svensk Jakt.

I en stor intervju i Veckans affärer nyligen riktar hon hård kritik mot regeringen, då hon tycker att de berörda ministrarna – Eskil Erlandsson, Birgitta Ohlsson och statsministern – inte bevakar de svenska intressena i den diskussion som pågår om hur EU:s jordbrukspolitik ska se ut från och med 2014. Livsmedelsfrågan är het, säger Helena Jonsson, och det har kommit i gång en debatt i Sverige om livsmedelsförsörjningen, men hon tycker att det är oroande att intresset är så lågt på regeringsnivå. Att helt avskaffa EU:s jordbruksstöd skulle vara en katastrof för vår livsmedelsförsörjning, säger Helena Jonsson också i intervjun och framhåller att det storskaliga industrijordbruket skulle gynnas medan småskaliga och mer miljövänliga bönder skulle slås ut. I stället vill hon att mer hållbara produktionsmetoder gynnas.