Anledningen är att Bilprovningen ska lägga om IT-systemen inför försäljningen av delar av stationsnätet. Det innebär att all dokumentation under fyra dagar kommer att ske manuellt.

Omläggningen gör också att det under den 1-4 november inte går att boka, boka om eller avboka tider för besiktning.