Exxons kvartalsvinst steg till 15,9 miljarder dollar, upp från 10,7 miljarder dollar. Men exklusive engångsposter var vinsten bara 8,4 miljarder dollar, 1:80 dollar per aktie. Det kan ställas mot en snittprognos bland analytiker på 1:95 dollar per aktie.

Kvartalsproduktionen av gas och olja minskade 6 procent.

Exxons aktie backade under den inledande börshandeln men landade vid börsens stängning på plus, 1,4 procent.