Den nya symbolen kan beskrivas som ett stiliserat, tudelat grönt kors. På mitten ser det ut som om delar av två cirklar möts.

Symbolen lanserades på måndagen av socialminister Göran Hägglund och Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman.

De apotek som fortsätter drivas i statens regi kommer att fortsätta använda dagens symbol plus den nya.