NCC kan erhålla en tilläggsköpeskilling på maximalt cirka 130 miljoner kronor.