Sex av tio bilförare pratar i mobiltelefonen samtidigt som de kör, visar en undersökning som gjorts av Sifo på uppdrag av försäkringsbolaget Folksam. Bland de yngre bilförarna är mobilprat under färden ännu vanligare.

En lika stor andel uppger att de fixar med radion eller bilstereon och nästan lika många, 58 procent, sjunger medan de sitter bakom ratten. Kvinnorna sjunger mer än männen.

Vilket kön som oftast tar ton mot andra bilister framgår inte av svaren från de nära tusen personer som deltog i undersökningen, men nära hälften av alla, 45 procent, erkänner att de skäller på andra bilförare.

Var tionde svensk förare gråter i bilen och en av 20 flirtar medan de kör.

Att dricka och äta i bilen är också populärt, en tredjedel respektive en fjärdedel av förarna ägnar sig åt detta.

Folksams sensmoral av undersökningen är att det gäller att koncentrera sig på bilkörningen. Ju fler saker man ägnar sig åt i bilen, desto större risk utsätter man sig själv och andra för. 95 procent av alla bilolyckor beror på den mänskliga faktorn.