Det finns en lång historik av dåligt skötta investeringsprojekt inom Invest Sweden. Det har Frédéric Cho, en av Sveriges främsta Kinakännare och rådgivare på Handelsbanken, pekat på flera gånger. Han är mån om att poängtera att tanken bakom själva verksamheten – att få utländska investeringar till Sverige – fyller sin funktion. Men att det i utförandet har gått snett.

– Det här blir en väckarklocka som borde ha ringt långt tidigare. Det finns stora brister i Invest Swedens verksamhet och rapporten bekräftar ytterligare det som framkom i Statskontorets granskning, säger Frédéric Cho och fortsätter:

– Det är bara att konstatera att det har varit bristfällig kontroll, dåliga investeringar och allmänt löst i kanten.

Det var förra sommaren som regeringen gav Statskontoret i uppdrag att granska Invest Swedens kinesiska satsningar. Utredaren Petter Kockum Persson knöt då även till sig en expert- och referensgrupp där bland andra Frédéric Cho ingick. Granskningen blev klar strax före jul och var hård i sin kritik av Invest Sweden.

Statskontoret slog fast att resultatet av Invest Swedens kinesiska satsningar sedan januari 2008 är mycket begränsat. Enligt Statskontoret har Invest Sweden brustit i styrning och uppföljning av verksamheten, som präglas av för lite fokus på kvalitativa kinesiska investeringar som leder till uthållig verksamhet och arbetstillfällen i Sverige.