Vinsten efter finansiella poster uppgick till 65 miljoner kronor och utdelningen till aktieägarna blev 60 miljoner kronor.

Minecrafts skapare Markus Persson, som äger 42 procent, har tidigare meddelat på Twitter att hans andel av utdelningen tillfaller personalen.