Omsättningen uppgick till 137,9 miljoner kronor, jämfört med 121,6 miljoner kronor ett år tidigare.

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 485,6 miljoner kronor (645,7).