Byggnationen kommer att påbörjas under hösten 2012 och beräknas vara klar ett år senare.