09:43: Presskonferensen är slut. Klockan 13 debatterar riksdagen årets vårbudget.

09:30: Anders Borg får frågan vad exakt det är i omvärlden som gör att regeringen nu måste skriva ner tillväxtprognosen. Borg svarar att det varit kraftiga nedvärderingar under året, men att bilden trots det ljusnat den senaste tiden.

09:28: Även välfärdsfrågorna är viktiga i vårbudgeten, säger Borg.

- Vi ska stärka välfärden, säger finansministern.

09:26: Anders Borg: Vi lägger en bra grund för tillväxt och jobb.

09:26: Enligt Anders Borg har Sverige ett gott företagsklimat, med en bra miljö för innovation och forskning. Ytterligare satsningar på forskning kommer till hösten, säger Borg.

09:20: Regeringen tycker att trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden är för höga. Det gäller framförallt för ungdomar och utrikes födda personer.

09:18: Borg: Det har varit en tydlig ökning i sysselsättningsgraden, trots den svåra krisen och trots att vi sätt fallande sysslesättningsgrader i andra länder.

09:17: Förra veckan presenterade regeringen en bostadssatsning, som bland annat ska göra det enklare att hyra ut bostadsrätter i andra hand. Borg säger också att en infrastrukturproposition kommer under hösten.

09:16: Finansministern spår att överskottsmålet kommer att nås under konjunkturcykeln, trots tillfälliga minus i budgeten.

09:15: Huvudtemat för budgeten är det begränsade reformutrymmet. Det beror på de säkerhetsmarginaler regeringen vill ha på grund av det osäkra ekonomiska läget i omvärlden.

09:13: Stigande skatteintäkter leder till starkare kommunala ekonomier, säger Borg.

09:13: I år blir det ett underskott i de statliga finanserna med minus 11 miljarder kronor. Nästa år väntas ett litet överskott, säger Anders Borg. Finansministern säger att det även kan bli ett litet underskott 2013.

- Det är inte ett mål att vi måste ligga i balans 2013. Det får klarna under hösten, säger Borg.

09:11: Om ekonomin blir starkare kan det finnas utrymme i höstbudgeten för ytterligare satsningar, till exempel på infrastruktur, utbildning och integration.

09:10: Anders Borg: Vi ska säkra att vi har de skyddsvallar runt Sverige som är nödvändiga.

09:10: Anders Borg tror att riksbanken har ett utrymme att sänka räntan under året.

09:07: Tekniska problem gör att direktrapporten tillfälligt dröjer.

09:04: Anders Borg: Osäkerheten i eurozonen är nyckelfrågan. Räcker tillväxtreformerna? Klarar man av den politiska biten?

09:03: Det osäkra läget håller dock på att stabiliseras, spår Anders Borg.

09:01: Temat för vårbudgeten är jobb och välfärd, men det är också en budget präglad av de senaste årens finanskriser.

- Det är ett fortsatt osäkert läge, det är som aprilvädret, säger Anders Borg.

08:58: Klockan 9.00 håller finansminister Anders Borg (M) presskonferens med anledning av att regeringen idag presenterar årets vårbudget. SvD.se rapporterar direkt.

LÄS OCKSÅ: Vårpropositionen på tre minuter (extern länk till regeringens sajt)

LÄS OCKSÅ: Hur tungt väger Borgs budget?