- Förväntningarna är att de nordliga elområdena får det lägsta elpriset och Malmö de högsta, säger Faraz Azima, vd för Elskling.

För ett villahushåll med rörligt elpris kan det handla om upp till 3 000 sparade kronor i år.