Då börjar den konkreta utredning som leder till utmätning om Saab inte dessförinnan hinner betala.

De 14 fordringarna handlar totalt om drygt nio miljoner kronor. De fyra första i nästa vecka rör mellan fyra och fem miljoner.