Ubåtarna ska anpassas till dagens och morgondagens hotbild och till de internationella insatser som nu är aktuella, skriver Kockums i ett pressmeddelande.

Inte minst förstärks ubåtens roll som informationsinhämtare. Smygtekniken ska förfinas och ubåten ska kunna se och höra allt över stora områden utan att själv synas. Den är gjord för att kunna verka effektivt i Östersjön och andra grunda vatten, skriver bolaget.