Byggsektorn hade ett starkt år 2011, nu blir utvecklingen svagare. Bostadsbyggandet, där de flesta jobben finns, minskar, medan anläggningar av bland annat vägar tuffar på.

Nästa år väntas dock bostadsbyggandet tar fart igen. Sysselsättningen har ökat de senaste två åren, framför allt drivet att ökar husbyggande. Nu dämpas utvecklingen, men jobben blir ändå fler.

I år väntas det bli 4 000 nya jobb och nästa år ökar det till 6 000 fler sysselsatta. Arbetslösheten har börjat öka, men från en låg nivå. Det finns flera bristyrken, framför allt gäller det platschefer och arbetsledare.

Relativt ljusa utsikter för de som lämnar gymnasiet i vår, men för träarbetare och elektriker är det svårare att hitta en lärlingsplats än för de som valt betong eller anläggning.