1. Chefsskola

Vill du bli en bättre chef? Då är det dags att bli lite kulturell. Forskning vid Stockholms universitet visar att ledarskapsprogram som baseras på konst och musik ger klart bättre resultat än traditionella alternativ. Doktoranden Julia Romanowska har jämfört effekten av två ledarskapsutbildningar, den ena traditionellt utformad, den andra med klassisk litteratur och musik som grund. Resultatet? Så väl enkäter som mätningar av stresshormon hos cheferna – och deras underställda – visade att den konstnärliga ledarskapsutbildningen gav bättre resultat, framför allt på längre sikt. Förklaringen är förmodligen att de konstnärliga upplevelserna går in i hjärnan via känslohjärnan, och aktiverar på så sätt andra processer som skapar en mer bestående effekt, enligt professor emeritus Töres Theorell.

2. Avstressande

I USA har det länge funnits så kallade levande testamenten där man i förväg skriver ner vilken typ av medicinsk behandling man vill ha under den sista tiden i livet. Vissa har också börjat skriva levande testamenten för musiken i livets slutskede.

Musik mot stress. För den stressade är särskild tid avsatt för avslappning naturligtvis en bra medicin. Och medicinen fungerar faktiskt ännu bättre om den kombineras med musik. Marie Helsing, psykologiforskare vid Göteborgs universitet. jämför i sin doktorsavhandling från 2012 hur stressnivåerna hos två försöksgrupper påverkas om de fick slappna av en halvtimma varje dag – den ena gruppen med sin favoritmusik i öronen, den andra utan. Och såväl enkäter som mätningar av stresshormonet kortisol visade att musiklyssnandet gav en ökad effekt av avslappning.

3. Företagandet

Musik för företaget. Vattenfalls "The Vattenfall song", KPMG:s "We're as strong as can be" och Mäklarringens "En öppen dörr till din framtid". Alla är de exempel på så kallade corporate anthems – eller på svenska kanske företagsschlager. Ja, du läste rätt. Tidningen Chef har nyligen listat sina favoriter i sammanhanget. Kvaliteten på bidragen är minst sagt varierande, men samtliga hyllar oblygt det egna företaget. Vattenfalls bidrag, med kollektiva synkroniserade rörelser (att kalla det dans är att ta i) och luftgitarr är något av en klassiker i sammanhanget. Mer ambitiös är den indiska biltillverkaren Hero, vars bidrag i genren komponeras av den Oscarsbelönade kompositören AR Rahman. Undertecknad föredrar nog ändå Gazproms hymn, med refräng på temat "skål för er, skål för oss, skål för all rysk gas".