Som vanligt reserverade sig ledamöterna Karolina Ekholm och Lars E O Svensson mot beslutet. De båda ville sänkte styrräntan till 1,0 procent och samtidigt sänka räntebanan.

Mer info kommer.

Leif Petersen

”Alla tror att de fortsätter sänka”

Riksbankschefen Stefan Ingves.