Samtliga banker har sänkt de bundna boräntorna rejält under 2012. I december förra året låg de 35-50 procent högre än idag. Bakgrunden är den svaga ekonomiska utvecklingen i stora delar av världen.

Störst är nedgången för det 5-åriga bolånet; Swedbank, som har det lägsta listpriset, erbjuder nu en ränta på 3,33 procent. Med rabatt borde många bolånetagare kunna komma under 3 procent.

– Enligt den data jag har sett, som löper tillbaka till 1980-talet, så har vi nu den lägsta nivån. Det är mycket möjligt att det till och med är all time low, säger Roland Nilsson på Swedbank.

Swedbanks egen boräntestatistik löper tillbaka till 1985 och den visar att den tidigare bottennivån nåddes i juni 2005 – den låg då på 3,49 procent. Sedan dess har den varit uppe och vänt på 6,48 procent i juli 2008.

Det finns ingen tillförlitlig statistik för tiden före 1985 (bostadslånemarknaden har dessutom under vissa tider varit reglerad) men generellt under 1970- och 1980-talet rådde hög inflation och följaktligen höga räntor. Enligt statistik från Riksbanken över den 10-åriga statsobligationsräntan är det 60 år sedan vi var i närheten av de räntor vi har nu.

– Man måste gå tillbaka exceptionellt lång tid för att hitta lägre nivåer och kanske hittar man ändå inget, säger Nilsson.

Den 5-åriga boräntan ligger nu nästan i nivå med den rörliga (se tabell) men den lägsta räntan får man just nu på ett 2-årigt lån. Många räknar emellertid med att den rörliga räntan kommer att falla som en följd av nya sänkningar från Riksbanken.

Vad som händer med den 5-åriga boräntan är mer oklart, den hänger ihop med förväntningar om framtida inflation vilket i sin tur är knutet till konjunkturen.

- Även om de längre räntorna i det kortare perspektivet kan stiga något förväntar vi oss inga stora rörelser, säger Nilsson.

Han tror däremot att räntorna på lite längre sikt kan stiga ganska mycket.

- Det hänger samman med en långsamt ljusnande konjunkturbild, framförallt i omvärlden, men också att vi förväntar oss att eurozonkrisen mattas av.

Ränterekordet gäller även den mindre vanliga 10-åriga boräntan men inte kortare bundna boräntor som 2- eller 3-åriga vilket beror på att de ekonomiska utsikterna för ekonomin på lång sikt blivit allt dystrare.

Ett lugnare läge på kreditmarknaden gör också att bankerna lånar upp lite billigare jämfört med tidigare i år.

WEBB-TV. Bästa tipsen för att pruta på boräntan.

Populära quiz på nliv.se:

Quiz: Telia och skandalerna

Vad kan du om världens valutor?

Har du koll på snabbmatskedjorna?

Har du koll på svenska finansministrar?

Kan du räkna med procent?

Känner du igen kända reklamslogans?