Cirka 400 företag med en omsättning upp mot 500 miljoner kronor har tillfrågats.