Var fjärde, 25 procent, räknar med fallande bostadspriser, vilket är något färre än förra månaden då andelen var 26 procent.

Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer som gjordes under perioden 25 april-2 maj.