Sedan 2007 har antalet företagare inom lokalvården ökat med 24 procent. Sett över hela 2000-talet ökade sysselsättningen inom städbranschen med 20 procent.

Kvinnor som inte är födda i Sverige stod för nära 40 procent av de 950 nya företag som startades i städbranschen 2010. Av de kvinnor och män som arbetade inom städbranschen var 48 procent födda utomlands.

De flesta av dem som köper städtjänster bor i landets storstadsregioner. Danderyd, Lidingö, Lomma, Vellinge och Täby har störst andel personer som använt rut-tjänster, enligt SCB. Minst vanligt att köpa rut-tjänster är det i Gällivare, Malå och Dorotea.

I Botkyrka kommun utanför Stockholm jobbar totalt 4,5 procent av den förvärvsarbetande befolkningen inom städbranschen, det är den största andelen av alla Sveriges kommuner.

Antalet sysselsatta inom branschen i kommunen ökade med 75 procent mellan 2007 och 2010, enligt SCB.

Näringsminister Annie Lööf tycker att det är ”glädjande med den positiva utveckling” som städbranschen har haft sedan rut-avdraget infördes.

- Tanken med Centerpartiets förslag om ett rut-avdrag var ju att både underlätta för människor i vardagen, men också att öka antalet jobb och företag. Det är precis vad vi ser nu. Vi kan också se att grupper som har haft det tufft att komma i på arbetsmarknaden gynnas av rut-reformen. Då tänker jag främst på utrikesfödda som både startar företag och får jobb inom lokalvårdsbranschen i väldigt stor utsträckning, säger Annie Lööf.

TT: Är rut-avdraget en framgång?

- Ja, absolut. Sedan det infördes har sysselsättningen i branschen ökat. Fler människor som tidigare arbetade svart arbetar nu vitt med den tryggheten som det innebär och många företag har vuxit fram, säger hon.

Centerpartiet vill gärna att rut- och rot-avdragen kompletteras med ett rit-avdrag för IT-tjänster i hemmen.

- Det tror vi skulle skapa nya många jobb och företag bland unga människor som har det kunnandet, säger Annie Lööf.