Av de intervjuade i åldrarna 18-64 år i Yougovs onlinepanel hade 1 005 personer ett jobb som var möjligt att utföra på distans. 831 av dem hade tillåtelse från sin arbetsgivare att sitta hemma och jobba.

Parallellt med frågorna till onlinepanelen utfrågades även 189 svenska vd:ar om sin inställning till distansarbetande medarbetare. I de fall där arbetsgivaren låter både kvinnor och män att distansarbeta så jobbar de på distans i samma utsträckning.

Hälften av de distansarbetande kvinnorna (50 procent) ansåg att deras liv skulle bli betydligt bättre om de tilläts att jobba ännu mera hemifrån. Motsvarande siffra för männen var 43 procent.

Sju av tio (68 procent) av dem som regelbundet distansarbetar svarade att de är lika produktiva eller mer produktiva när de jobbar hemma. Men bland arbetskamraterna trodde bara 47 procent att så var fallet.