Det uppger källor inom EU till Telegraph på torsdagen.

"Det är nu en fråga om när och hur, inte om", säger en källa.

Samtidigt uppges EU-diplomater såväl inom som utom euroområdet tro att Grekland på längre sikt kan komma att lämna EMU eftersom landet måste få ned värdet på sin valuta.

Konsensus växer nu fram om att ECB måste köpa stora mängder grekiska statspapper för att stötta framför allt franska banker, enligt källorna. Dessutom skulle kraftigt utökade obligationsköp användas som en "brandvägg" för att skydda Italien och Spanien.

En kraftig utökning av ECB:s obligationsköp skulle dock kräva politisk enighet, enligt tidnings källor. Frankrike vill att ECB agerar medan Tyskland oro sig för legala hinder och att det skulle innebära ett brott mot regeln att ECB inte får ägna sig åt finanspolitiska operationer.

Vidare för förändringar i eurozonens stödfond EFSF vara klara för rekapitalisering av banker samt obligationsköp i mitten av oktober, men det finns problem, enligt källorna.

Frankrike oroar sig över att om EFSF används för att rekapitalisera franska banker så kan landet riskera att förlora sitt AAA-betyg, vilket president Nicolas Sarkozy inte vill riskera inför nästa års presidentval.