Den ekonomiska brottsligheten ökar och blir allt grövre. Nya siffror från Ekobrottsmyndigheten visar en fördubbling av antalet brottsmisstankar under 2008. I nästa vecka begär generaldirektören Gudrun Antemar mer anslag, bland annat för att kunna komma åt vinster från brotten.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har fortsatt arbetet med att mer effektivt bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Generaldirektören Gudrun Antemar säger att hon är stolt över vad medarbetarna lyckats åstadkomma under 2008.

– Trots att vi varit färre än föregående år och fler anmälningar kommit in har vi minskat genomströmningtiderna. De är nu nere på i genomsnitt sex månader, säger hon.

Samtidigt har EBM inte gjort avkall på rättssäkerheten, betonar hon.

Hittills har det handlat mycket om att omfördela resurser inom myndigheten. Men det finns en gräns för detta och när EBM:s kompetens tas i anspråk av fler instanser i samhället, vilket EBM tycker är bra, kan det behövas förstärkningar för att klara verksamheten på ett bra sätt.

Gudrun Antemar säger att ekonomisk brottslighet ofta är basen för den grova organiserade brottsligheten och brottsligheten blir grövre och grövre.

Händelser inom finansmarknaderna pekar på att det också kommer att krävas extra uppmärksamhet på denna de kommande åren. I går lämnade hon årsredovisningen för 2008.

– Nästa vecka kommer jag att lämna ett budgetunderlag till regeringen med begäran om ytterligare tillskott, förklarar hon.

Hon pekar på tre områden som hon vill prioritera det kommande året. Brottsutbytesenheten, som arbetar med att kartlägga och försöka ta tillbaka de vinster som genereras genom brotten, har varit mycket framgångsrik. Men verksamheten är fortfarande blygsam och här vill hon se en ökning av resurserna.

– Jag kommer att prioritera brottsutbytesenheten, säger hon. Någon fördubbling blir det inte, men hon hoppas kunna expandera verksamheten och rekrytera ytterligare några specialister.

I lågkonjunkturen händer saker som annars inte skulle hända. Finansmarknaden, med de olika typerna av insider- och andra finansmarknadsbrott, kommer att kräva sin tribut. Detta är det andra området som Antemar vill satsa på.

– Och så måste vi fortsätta att satsa på den svarta sektorn eftersom den är basen för all annan brottslighet, säger hon.

Med lågkonjunkturen kommer antalet konkurser att öka och i konkurserna gömmer sig ofta ekonomisk brottslighet.

EBM:s funktion att stödja andra brottsutredande myndigheter med specialistkompetens hoppas hon ska kunna utvecklas ytterligare. Samverkan i kampen mot den ekonomiska brottsligheten kommer att bli allt viktigare.