Lagen, som kom till i maj, kräver att operatörerna lagrar uppgifter i sex månader om vem som kommunicerat med vem, när det skett och var de befann sig.

Branschen talar om fiasko, men Port- och telestyrelsen (PTS) anser att reglerna är tydliga och ska följas.